Led123 - Cung cấp, lắp đặt màn hình led chuyên nghiệp, giá ưu đãi!

Download phần mềm

Phần mềm hệ thống điều khiển Novastar

- Phần mềm Novastar LCT

- Phần mềm Smart LCT

- Phần mềm Viplex

- Phần mềm V-Can

- Phần mềm Arpa

- Phần mềm hiệu chỉnh màu: Calibration

- Frimware - File nâng cấp cho Card nhận

- Frimware - File nâng cấp cho Processor

- Frimware - File nâng cấp cho Controler

Phần mềm hệ thống điều khiển Linsn

- Phần mềm  Ledstudio

- Phần mềm Ledset 

Phần mềm hệ thống điều khiển Onbon- BX

- Phần mềm Ledshow TW

- Phần mềm Ledshow YQ

- Phần mềm Ledshow TV

Phần mềm hệ thống điều khiển Kystar

Phần mềm hệ thống điều khiển Color light

Phần mềm hệ thống điều khiển Listen

- Phần mềm Led Mplay

- Phần mềm Control Processor

- Phần mềm Led Player 

- Phần mềm Led SPlayer

- Phần mềm VP Player

Phần mềm hệ thống điều khiển  Dbstar

Phần mềm hệ thống Magnimage

Phần mềm hệ thống RGB Link

Phần mềm hệ thống MC100 và TX

Phần mềm VMIX

Phần mềm Resolume

Phần mềm Hirentder

 

 

 

 

Download phần mềm

Không tìm thấy bản ghi nào
© 2017 - © 2024 Copyright by manhinhled123.vn. All rights reserved. Online:  2   Tổng: 1,649,027
 Để lại tin nhắn
 ---